fbpx

Integritetspolicy

 1. Introduktion

Shoe Shame/Brunngård Group AB åtar sig att skydda integriteten hos våra kunder och användarna av shoeshame.com och tillhörande onlinetjänster. Vi förstår och respekterar till fullo vikten av integritet på internet och vidtar alla försiktighetsåtgärder för att göra ditt besök så säkert som möjligt så att du kan känna dig trygg med din upplevelse och att handla online.

Den personliga information som du skickar till Brunngård Group AB, orgnr. 556233-2238, (“Shoe Shame/Brunngård”) kommer hädanefter endast att användas för att Shoe Shame/Brunngård ska kunna fullgöra sina åtaganden gällande genomförande av transaktioner och för att försäkra dig om bästa möjliga service. Shoe Shame/Brunngård tar ansvar för all personlig information som du gör tillgänglig för oss. Om du vill avsluta din prenumeration hos shoeshame.com och tillhörande tjänster är du välkomen att skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst.

1.1 Personuppgifter

Shoe Shame/Brunngård är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998: 204), som är en implementering av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG).

1.2 Lagring av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in från dig lagras inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), men kan även överföras till och behandlas i länder utanför EES. All sådan lagring och överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig svensk lag.

1.3 Insamling av personuppgifter

Shoe Shame/Brunngård samlar in personuppgifter och icke personliga uppgifter som du vidarebefordrar när du använder shoeshame.com och tillhörande onlinetjänster. Detta sker till exempel när du slutför en beställning, kontaktar kundtjänst, bläddrar på vår webbplats eller utför vissa handlingar som att prenumerera på vårt nyhetsbrev. De personuppgifter som du vidarebefordrar inkluderar, men är inte begränsade till: kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Icke personliga uppgifter inkluderar, men är inte begränsade till: IP-adress, webbläsartyp, antal besök, populära sökningar, domännamn och den webbplats som hänvisade dig till oss. Vi kan också samla in personuppgifter från externa källor och tredjepartsleverantörer, t.ex. kreditinformation och adressinformation.

1.4 Hur används dina personuppgifter?

Shoe Shame/Brunngård använder dina personuppgifter för följande ändamål :

 •     För att skapa och underhålla ditt personliga konto hos Shoe Shame/Brunngård
 •     För att behandla dina beställningar via våra onlinetjänster
 •     För att kunna skicka textmeddelanden om leveransstatus
 •     För att kunna kontakta dig om det skulle uppstå problem vid leveransen av dina produkter
 •     För att vi ska kunna svara på dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
 •     Hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller
 •     För att kunna analysera dina personuppgifter och på så sätt ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information
 •     För att kunna verifiera att du är myndig för att handla online
 •     För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra onlinetjänster
 •     För att förhindra bedrägerier eller liknande beteenden på våra onlinetjänster

1.5 Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har lagrade om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen korrigeras eller tas bort. Varje år har du också rätt att utan kostnad begära ut skriftlig dokumentation om den personliga information vi har lagrad om dig i våra kontofiler. För att begära ut denna information är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på: Shoe Shame, Elementgatan 10, 504 64 Borås, Sverige, genom att ringa +46 (0) 33 7232333 eller via e-post. Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke med hjälp av vår marknadsföring (exempelvis utskick av nyhetsbrev eller erbjudanden) genom att använda avregistreringsfunktionen som finns i varje utskick.

1.6 Vem har tillgång till uppgifterna?

Shoe Shame/Brunngård säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi delar dock data med tredje part om det behövs för att genomföra en transaktion, slutföra en tjänst, för administrativa ändamål eller när det krävs enligt lag. Alla uppgifter som delas med tredje part används endast för att tillhandahålla Shoe Shame/Brunngårds tjänster till dig. Shoe Shame/Brunngård kan också dela dina personuppgifter med organisationer som en kreditreferens eller inkassobyråer för kreditkontroller, identitetskontroller, kontroll av kreditbetyg och inkasso. Dessutom kommer vi att dela dina uppgifter om en sådan delning krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att skydda mot potentiellt eller misstänkt bedrägeri.

1.7 Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder i linje med teknisk och övrig utveckling. På Shoe Shame/Brunngård skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering med Secure Sockets Layer (SSL). SSL är en funktion som krypterar all information som skickas mellan köpare och säljare, inklusive kortinformation, så att kortinformationen inte kan läsas av externa parter.

Ingen informationsöverföring via internet är garanterat 100 % säker. Därmed kan vi inte garantera säkerheten för någon information som du överför till oss och du är införstådd med att all information som du överför till oss sker på egen risk.

Cookies

2.1 Allmän information om cookies

Shoe Shame / Brunngård använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök.

2.2 Vad är cookies?

En ”cookie” är en liten textfil som sparas på och laddas ner till din dator eller mobila enhet när du besöker våra webbplatser. Shoe Shame/Brunngård använder inte cookies för att avslöja information till tredje part. Det finns också tredjepartscookies på våra onlinetjänster, vilka vi använder för att samla in statistik i sammanfattad form i analysverktyg som Google Analytics. Vissa av dessa cookies kan spåra ditt beteende på flera webbplatser.

Det finns två olika typer av cookies, ihållande cookies och tillfälliga cookies (sessioncookies). Ihållande cookies lagrar en fil på din dator eller mobila enhet under en längre period än tjugofyra (24) månader. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Vi använder ihållande cookies för att lagra information om ditt leveransland, din varukorg och övrig information för att kunna erjuda full funktionalitet. Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet med din webbläsare. Gå till fliken “Hjälp” i din webbläsare för instruktioner om hur du hanterar och tar bort cookies. Du kan välja att inaktivera cookies eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera dock att du inte kommer att kunna dra nytta av alla funktioner om du väljer att inaktivera cookies.

2.3 Cookies från tredje part och leverantörer

Shoe Shame/Brunngård använder cookies från tredje part för att samla in statistik i sammanfattad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både ihållande och tillfälliga (sessioncookies). Ihållande cookies är filer som lagras lokalt på din dator och/eller mobila enhet i högst 24 månader.

 1. Länkar

shoeshame.com och Shoe Shame/Brunngårds tillhörande onlinetjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har uppsyn över. Vi kan inte ta något ansvar för skyddandet av din integritet eller innehållet på dessa webbplatser, men vi erbjuder dessa länkar för att göra det lättare för dig som besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

 1. Tvister / ODR

ODR (Online Dispute Resolution) är den officiella webbplatsen, auktoriserad av Europeiska kommissionen, som är avsedd att hjälpa konsumenter och företag att lösa tvister utanför domstol och/eller juridiska institutioner. ODR är giltigt inom EU, med vissa undantag som finns angivna i enskilda lagar hos medlemsländerna. För Shoe Shame/Brunngård och shoeshame.com gäller svensk lag och regleras via ODR av ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) som instans. Du kan kontakta dem på:

Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm Tel:+46 (0)8-508 860 00 Besöksadress: Kungsholmstorg 5 Öppettider: 9-12, 13-15.

 1. Copyright

Shoe Shame/Brunngård Group AB. Alla rättigheter förbehållna. Allt material som finns på denna webbplats skyddas av copyright tillhörande Shoe Shame/Brunngård Group AB.


Personuppgiftsansvarig
PAUL BRUNNGÅRD AB
Elementgatan 10
504 64 Borås, Sverige
Telefon: +46 33 723 23 00
Fax: +46 33 723 23 01
E-post: hej@paulbrunngard.com